Kurzy keramiky pro pedagogy

Metodický kurz je určen speciálně pro pedagogické pracovnice, které vedou kroužky keramiky pro děti předškolní a školní a chtějí zkonzultovat vznikající problémy a otevřít dveře k novým nápadům a technikám. Cílem je především připomenutí celé šíře modelovacích a dekoračních technik využitelných při práci v dětských keramických kroužcích, včetně prezentace dosažených výsledků, porovnávání sbírek výtvarných řad a projektů.

Kurz probíhá ve skupinách po maximálně 10 účastníků určitý pátek dopoledne.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství ČR a přihlásit se na něj můžete prostřednictvím Centra pro celoživotní vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje. 

 

V případě zájmu o kurz se prosím obraťte přímo na Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje. 

 

Kontakty:

Leona Mašková, Tel: 446 536 530 / 734 578 699, email: maskova@ccvpardubice.cz (info@ccvpardubice.cz), web: www.ccvpardubice.cz

Podívejte se na proběhlé kurzy a výrobky pedagogických pracovníků