Kurzy keramiky pro pedagogy

Metodický kurz je určen speciálně pro pedagogické pracovnice, které vedou kroužky keramiky pro děti předškolní a školní a chtějí zkonzultovat vznikající problémy a otevřít dveře k novým nápadům a technikám. Cílem je především připomenutí celé šíře modelovacích a dekoračních technik využitelných při práci v dětských keramických kroužcích, včetně prezentace dosažených výsledků, porovnávání sbírek výtvarných řad a projektů.

 

Účastnice si pod vedením lektorky vyzkouší modelování, glazování, malování, používání sádrových forem, nadglazurní barvy, míchání engob, vymění si nápady a názory na práci s dětmi v této oblasti. K dispozici bude rozsáhlá fotodokumentace, nahlédnutí do rozpracovaných osnov k výtvarné práci s dětmi.

 

Kurz probíhá ve skupinách po maximálně 15 účastnicích vždy v pátek dopoledne ( 9.00 - 12.30 hod). Celkem kurz obsahuje 9 až 12 hod. teorie a praktickou část.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství ČR a přihlásit se na něj můžete prostřednictvím Centra pro celoživotní vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje. 

 

V případě zájmu o kurz se prosím obraťte přímo na Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje. 

Termíny kurzů pro pedagogy:

Točení na kruhu: 2.10. a 23.10. 2020

Rostlina jako téma na keramiku; termíny: 13.11., 27.11. a 4.12. 2020

 

Kontakty:

Leona Mašková, Tel: 446 536 530 / 734 578 699, email: maskova@ccvpardubice.cz (info@ccvpardubice.cz), web: www.ccvpardubice.cz

Podívejte se na proběhlé kurzy a výrobky pedagogických pracovníků