Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Udělujete tímto souhlas společnosti OK-Keramika, se sídlem V Ráji 878, IČ:65236807,
zapsaném do živnostenského rejstříku Magistrátu města Pardubice (dále jen Správce“), aby
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)
zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště a
datum narození.


2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a
je nutné je zpracovat za účelem pořádání volnočasových kurzů a dalších volnočasových
aktivit, Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.


3. Účastník kurzu a právní zástupce dítěte účastnícího se kurzu souhlasí s umístěním
ilustrativních fotografií z kurzů a dalších akcí Ok Keramika na web OK-keramika.cz sloužícím
k vykreslení atmosféry a historie volnočasových kurzů OK Keramika. Jednotlivci na
fotografiích nebudou označování, není cílem označovat jednotlivce, ale pouze přiblížit
zájemcům kurzů historii akcí a dalších volnočasových aktivit. Každý účastník či právní
zástupce má právo zažádat o odstranění veškeré fotodokumentace s osobou umístěné na
webu Ok-keramika.cz


4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů
je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na
kontaktní údaje společnosti Ok Keramika – Olga Kudrnová email: o.kudrnova@volny.cz,
V Ráji 878, 530 02 Pardubice.


5. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Olgou Kudrnovou. Nikdo jiný nemá
k osobním údajům přístup.


6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii
těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.